Skip to content

privacyverklaring

Inleiding
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Paul Academie aan. Paul Academie is gevestigd aan de Plaisierbosch 5,  8471 XG te Wolvega en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 30258378. Paul Academie is per e-mail te bereiken via info@paulacademie.nl en telefonisch via 0031- (0)6-50668184.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Paul Academie omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens wordt in deze verklaring aangegeven welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.
De verwerking van persoonsgegevens door Paul Academie valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Paul Academie behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Soorten, doelen en termijn van verwerking van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het kunnen opnemen en onderhouden van contact en voor het kunnen verlenen van de dienst. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn voorletters, voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens en telefoonnummer (mobiel en of vast). Via het formulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om contact met u op te nemen, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van nuttige informatie over de dienst zelf. De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang u diensten afneemt.
U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@paulacademie.nl. Tevens is er in de nieuwsbrief zelf een optie tot het afmelden van de nieuwsbrief.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Paul Academie te verstrekken, is Paul Academie niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Paul Academie niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen dan bij u.
Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens Het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van verschillende rechtsgronden. Allereerst geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij het invullen van het inschrijfformulier. Daarnaast is het verwerken van uw gegevens noodzakelijk voor de uitvoer van de dienst, want zonder uw contactgegevens is het niet mogelijk uw aangevraagde dienst te leveren. Ook is het verwerken van uw gegevens noodzakelijk in verband met het gerechtvaardigd belang van Paul Academie, namelijk marketingdoeleinden.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Paul Academie. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Paul Academie is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website.

Beveiliging
Paul Academie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Cookies
Paul Academie maakt geen gebruik van speciale cookies of marketing cookies.

Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt hiervoor een mail sturen naar: info@paulacademie.nl. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren.

Indien u een klacht wilt indienen over Paul Academie met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u dit melden door een mail te sturen naar info@paulacademie.nl . Ook kunt u in een dergelijke situatie de Autoriteit Persoonsgegevens benaderen.