inschrijven schildervakantie Griekenland

Schrijft u zich hier in voor de schildervakantie Griekenland

 • Als u met iemand samen reist, maar apart wilt betalen moet u apart een inschrijfformulier invullen, anders komt de rekening op naam van de hoofdaanvrager.
 • Wanneer u alle gegevens hebt ingevuld en akkoord gaat met de algemene voorwaarden
  (zie iets meer naar onderen) klikt u op verzenden. Nadat u geklikt heeft op verzenden, verschijnt op het scherm uw bevestiging van inschrijving. Wanneer dit niet verschijnt, controleer dan of alle gegevens zijn ingevuld. Mocht na checken het nog niet lukken, neemt u dan contact op met Paul Academie.
  Bedankt voor uw aanmelding.
  Met vriendelijke groet, Paul Kersloot
 

Verification

 • Inschrijving: Na aanmelding via het inschrijfformulier op de website, ontvangt u van Paul Academie, als er nog plaats is, binnen drie weken ­een schrif­telijke bevestiging van de voorlopige reser­vering. Vervolgens dient u het inschrijfgeld  (15 % van de totale reissom) binnen twee weken te beta­len. Het aantal plaatsen is beperkt. Definitieve inschrijving geschiedt dan ook in volgorde van binnenkomst van de ontvangen inschrijfgelden. Mocht u niet geplaatst kunnen worden, dan krijgt u dit te horen per mail en als u het inschrijfgeld al had betaald wordt dit teruggestort.

  Als uw aanbetaling binnen is, ontvangt u binnen vier weken de definitie­ve boekingsbevestiging met de restantnota en aanvullende informatie over de reis. Het restantbedrag dient minimaal zes weken voor aanvang van de reis te zijn betaald. Niet tijdige betaling geeft Paul Academie het recht de geboekte reis te annuleren, in welk geval reeds betaalde gelden niet worden teruggestort en de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

  Annuleringen: Mocht uw vakantiereis van uw kant, om welke reden dan ook, uiteindelijk geen doorgang vinden, dan wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Bij schriftelijke annulering tot 6 weken voor aanvang van de reis krijgt u de reeds betaalde bedragen van de reissom minus het inschrijfgeld teruggestort. U kunt de reisovereenkomst uitsluitend annuleren per e-mail, waarbij de verzenddatum van de e-mail als annuleringsdatum geldt. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de reis bent u de volledi­ge reissom verschuldigd. Dit i.v.m. de gedane reserveringen.­ Bij onvoldoende deelname behoudt Paul Academie zich het recht voor de reis te annuleren. U krijgt hiervan zo snel mogelijk (tenminste één maand van tevoren) bericht en alle reeds betaalde bedragen (inclu­sief het inschrijfgeld) worden teruggestort.

  Aansprakelijkheid: Paul Academie is niet aansprakelijk voor schade of letsel, van welke aard ook. Deelname aan de reis is voor eigen risico. U wordt aangeraden een reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

  (Uw mailadres en gegevens zullen alleen gebruikt worden binnen de Paul Academie.)

 • paulacademie-item-griekenland
 • paulacademie-item-nederland