Skip to content

algemene voorwaarden

Inschrijving: Na aanmelding via het inschrijfformulier op de website, ontvangt u van Paul Academie, als er nog plaats is, binnen drie weken ­een schrif­telijke bevestiging van de voorlopige reser­vering. Vervolgens dient u het inschrijfgeld  (15 % van de totale reissom) binnen twee weken te beta­len. Het aantal plaatsen is beperkt. Definitieve inschrijving geschiedt dan ook in volgorde van binnenkomst van de ontvangen inschrijfgelden. Mocht u niet geplaatst kunnen worden, dan krijgt u dit te horen per mail en als u het inschrijfgeld al had betaald wordt dit teruggestort.

Als uw aanbetaling binnen is, ontvangt u binnen vier weken de definitie­ve boekingsbevestiging met de restantnota en aanvullende informatie over de reis. Het restantbedrag dient minimaal zes weken voor aanvang van de reis te zijn betaald. Niet tijdige betaling geeft Atelier JPH het recht de geboekte reis te annuleren, in welk geval reeds betaalde gelden niet worden teruggestort en de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Annuleringen: Mocht uw vakantiereis van uw kant, om welke reden dan ook, uiteindelijk geen doorgang vinden, dan wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Bij schriftelijke annulering tot 6 weken voor aanvang van de reis krijgt u de reeds betaalde bedragen van de reissom minus het inschrijfgeld teruggestort. U kunt de reisovereenkomst uitsluitend annuleren per e-mail, waarbij de verzenddatum van de e-mail als annuleringsdatum geldt. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de reis bent u de volledi­ge reissom verschuldigd. Dit i.v.m. de gedane reserveringen.­ Bij onvoldoende deelname behoudt Atelier JPH zich het recht voor de reis te annuleren. U krijgt hiervan zo snel mogelijk (tenminste één maand van tevoren) bericht en alle reeds betaalde bedragen (inclu­sief het inschrijfgeld) worden teruggestort.

Aansprakelijkheid: Atelier JPH is niet aansprakelijk voor schade of letsel, van welke aard ook. Deelname aan de reis is voor eigen risico. U wordt aangeraden een reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

Uw mailadres en gegevens zullen alleen gebruikt worden binnen de Paul Academie.